Zdefiniuj obszary do kontroli

 • stan realizacji warunków BHP
 • kompletność sprzętu
 • postęp prac
 • stan osobowy brygad
 • stan terenu budowy

Wyposaż w system Koios

Twój pracownik oznacza w telefonie lub tablecie, jak zrealizowane zostały wybrane obszary działalności kontrolowanej infrastruktury.

 • proste checklisty typu „Kliknij i wyślij"
 • możliwość dołączenia zdjęć
 • raport z wizyty generuje się automatycznie

Jakie otrzymasz raporty?

Raporty generowane są automatycznie w czasie rzeczywistym, dostępne on-line lub wysyłane na adres e-mail w dowolnym formacie danych (csv, xlsx, json, integracje z systemami ERP)

 • tylko rozwiązania dedykowane
 • dane liczbowe i dokumentacja fotograficzna
 • oceń mocne i słabe punkty swoich placówek
 • weryfikacja poprawności kontroli pozycją GPS

Alerty i powiadomienia

 • zdefiniuj progi krytyczne
 • otrzymuj alerty o ich przekroczeniu
 • reaguj natychmiast
 • wysyłaj PDF z pełnym raportem do wyznaczonych osób
 • dołączaj zdjęcia ze zdarzenia
Zadzwoń
(+48) 33 811 25 11
Umów się na spotkanie
ul. Cieszyńska 365, 43-300 Bielsko-Biała

Zapytaj o rozwiązania kontrolne w budownictwie