Sieci handlowe

 • branża spożywcza
 • branża odzieżowa
 • branża wysposażenia wnętrz
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • galerie handlowe
 • markety
 • sieci sklepów franczyzowych

Obiekty hotelarskie

 • hotele, sieci hotelowe
 • motele
 • pensjonaty
 • domy wycieczkowe
 • schroniska

Placówki służby zdrowia

 • przychodnie
 • kliniki
 • szpitale
 • laboratoria medyczne
 • sanatoria
 • placówki rehabilitacyjne
 • prywatne gabinety medyczne

Ochrona

 • agencje ochrony
 • biura ochrony
 • agencje detyktywistyczne
 • ochrona mienia, domów, firm
 • ochrona wideo
 • ochrona osobista, ochrona dzieci
 • wideomonitoring

Infrastruktura

 • przemysł ciężki
 • fabryki
 • montownie i zakłady produkcyjne
 • hurtownie
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • serwerownie
 • pośrednicy nieruchomości

Budownictwo

 • budownictwo mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe
 • zarządzanie infrastrukturą
 • deweloperzy
 • wykończenie wnętrz i usługi budowlane
 • nadzór budowlany
 • utrzymanie ruchu
 • serwisy klimatyzacji, przeglądy pieców itp.

Transport

 • wypożyczalnie samochodów
 • dealerzy samochodowi
 • zarządcy flotą pojazdów